Thema 2: HR-beleid en strategische personeelsplanning

Erik Jan ontwikkelt en implementeert samen met de klant praktisch werkend HR-beleid. De inhoud van het HR-beleid volgt uit strategische personeelsplanning. Erik Jan begeleidt het proces om de markt, de concurrenten, de omgeving en de organisatietalenten te analyseren op personele gevolgen. De uitkomsten vertalen we naar organisatie- en HR-ambities voor de komende jaren. Het resultaat is HR-beleid.

Het doel is meer HR-tijd te investeren in de thema’s die er echt toe doen: meerwaarde voor de lijnmanagers en medewerkers.

HR-beleid (EJvDalen)