trainingopleiding

Het vierkant symboliseert de building blocks in Erik Jan’s trainingen. De kleur groen staat symbool voor leren, ontwikkelen en groeien.

Het is zijn passie om complexe kennis te ordenen door hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Erik Jan luistert naar de verwachtingen van deelnemers en past daar zijn programma op aan. Erik Jan realiseert de afgesproken leerdoelen. Maar hij versterkt het leerrendement dankzij aanpassing van de volgorde van onderdelen en door meer/ andere praktijkvoorbeelden. De leerervaringen stapelen zich op als building blocks.

Erik Jan’s trainingen en presentaties kenmerken zich door de woorden: inspirerend en inhoudelijk toegankelijk. Hij heeft ervaring met een verscheidenheid aan doelgroepen.