Erik Jan werkt vanuit drie diensten, die hij in de praktijk vaak combineert:

Advies:

Vernieuwen, inspireren, losmaken uit de comfort zone. Erik Jan is deskundig en tegelijkertijd weet hij mensen te prikkelen om zelf met oplossingen te komen. Erik Jan stuurt en beïnvloedt: hij focust op het resultaat, maar laat mensen hun eigen veranderproces volgen.

Training:

Building blocks: bouwen in co-creatie. Erik Jan draagt toepasbare kennis over. Hij stimuleert het leren van elkaar met praktijkvoorbeelden. Deelnemers van Erik Jan’s trainingen geven hoge evaluatiescores op inspiratie en toepasbaarheid.

Projectmanagement:

Resultaatgericht, transparant en binnen de afgesproken kaders: dat zijn de kenmerken van het projectmanagement van Erik Jan.